انواع تشک طبی

تشک اسفنجی
-         تشک اسفنجی نوعی از تشک طبی میباشد که از اسفنج و پنبه ایجاد می شود.
-         تشک اسفنجی عمر کمی دارد و برای افراد زیر 95 کیلو مناسب میباشند.
-         تشک اسفنجی ارتعاشی نیست و به همین دلیل در تخت های دو نفره در صورت تکان خوردن یک نفر آرامش دیگری بر هم نمیخورد.
تشک فنری:
-         تشک های فنری خود به تنهایی طبی نیستند.مزیت تشک های فنری راحت بودن است و عیب آنها نرم بودنشان است. دلیل بیماری های عضلانی نیز همین میباشد.
-         این تشک ها راحتی تشک های فنری را ندارند و از انها سختتراند. اما خصوصیات دیگر تشک های فنری را دارا میباشند.با این تشک ها دیگر نگران طولانی شدن اسطراحت نباشید چون سفتی سطح آنها باعث میشود که اعضای بدن شما به خواب نرود.
تشک بادی:
تشک بادی همانطور که از نام آن پیداست با باد تنظیم می شود. در واقع از این تشک ها هم میتوانند به صورت عادی باشند هم به عنوان تشک فنری استفاده شوند.زمانی که شما از این تشک ها به عنوان تشک بادی میخواهید استفاده کنیید باید عقربه آن بر روی 200 تا 250 باشد و زمانی که میخواهید از آن به عنوان تشک طبی استفاده کنید باید فشار باد آن را بر روی 300 تا 350 تنظیم کنید.
تشک جک دار:
این تشک ها در واقع با یک جک تنظیم می شوند. هرچه ارتفاع تشک بالا تر باشد طبی تر است و هر چه ارتفاع کم تر باشد راحتی تر میباشد.
تشک فصلی:
تشک فصلی در واقع تشکی می باشد که در فصول سرما گرم شده و در فصول گرما سرد میشود که این قابلیت نیز در دستان شما میباشد یعنی به دلخواه شما میتوانید انتخاب کنید که میخواهید تشکتان گرم باشد یا سرد.