تاریخچه تشک

تشک از روزگاران دور همراه مردم بوده و برای استراحت استفاده می شده است. در ابتدا از تشکچه ها استفاده می شده است که در اقوام و سرزمین ها مختلف به صورت مختلف(به طور مثال در سرزمینی از پارچه های نمدی و در سرزمینی از پارچه های زخیم پنبه ای) تولید و استفاده می شده است.در هنگام متمدن شدن انسان ها و حرکت به سوی صنعتی شدن از پنبه و پر برای ساخت تشک استفاده میشد که اگر بزرگتر ها به یاد داشته باشند در کوچه و خیابان پنبه زنان بودند که صدا میزند پنبه زنه پنبه زن. به دلیل از فرم افتادن تشک و مقاوم نبودن برای مدت طولانی هر چند وقت یک بار باید پنبه های داخل تشک تعویض و یا پنبه زنی می شد تا تشک بتواند به حالت اولیه برگردد. در بعضی از تشک ها به جای پنبه از برای بالا بردن کیفیت از موی اسب هم استفاده می شد. کلمه تشک که در زبان انگلیسی Mattress گفته می شود در زمان جنگ های صلیبی اروپایی به تصویب رسید.
با گذر زمان و تغییر افکار مردم کم کم استفاده از تخت خواب هم در کنار تشک ضروری شد. تا جایی که هر شخصی از تشک استفاده می کرد حتما یاید تشک خود را بروی چهارچوبی که تخت گفته می شد قرار می داد تا جس راحتی بیشتری هنگام خواب و استراحت بروی تشک داشته باشد.
نسل بعدی تشک را میتوان به استفاده از مموری فوم در تشک ها دانست و هم چنین استفاده از سیستم فنر های پاکتی نقش به سزایی در هنگم راحتی و استراحت بروی تشک دارد و هم چنین طول عمر فنر را در تشک بالا تر می برد. سیستم فنر های جدا به این گونه عمل میکند که با توجه به ساختار بدن که قسمت های مختلف دارای وزن متفاوت می باشد نسبت به فشار وارده از قسمت های مختلف بدن ( سر , کمر , باسن , پاها ) فنر تشک نسبت به فشار وارده در آن نقطه فرو رفته و فنر های دیگر قسمت های تشک حالت سکون دارند این امر سبب میشود هنگام دراز کشدن بروی تشک حس راحتی بیشتری بروی تشک داشته باشید و گردشن خون درون بدن به راحتی انجام شود.