تشک فنري يا يونوليتي ؟

 تشک هاي اسفنجي و فنري، تشک هايي هستند که اغلب در بازار مصرف ديده مي شوند. ولي در اين بازار هفت رنگ ،بازار تشک هاي تقلبي هم داغ است . تشک هاي تقلبي همان تشک هاي «يونوليتي »هستند . اين تشک ها بسيار سبک و ارزان قيمت تر از تشک هاي اسفنجي اند و بيشتر از دو سه ماه عمر نمي کنند. بعضي از افراد فکر مي کنند اگر تشک خيلي سفت باشد، بهتر است. اين تشک ها طي مدت کمي با چند بار استفاده ،شکسته و خراب و غير قابل استفاده مي شوند. اين تشک ها به طور معمول در کارگاه هاي کوچک و بدون مجوز توليد و روانه بازار مي شوند. برخي فروشندگان نيز تشک هاي خود را با اسامي مشابه مارک هاي معروف سازنده تشک به فروش مي رسانند که اصلاً کيفيت و استانداردهاي يک تشک سالم را ندارند . بعضي ديگر از فروشندگان نيز مارک دوخته شده کنار تشک را پاره و جداکرده و اين تشک ها را به جاي تشک هاي داخلي و خارجي به فروش مي رسانند . نمونه ديگري از تقلب در بازار تشک به اين شکل است که برخي توليد کنندگان کارگاهي و زير پله اي ،با مراجعه به در منازل و خريداري تشک هاي فنري دست دوم و قديمي ،اين تشک ها را مجددا بازسازي کرده و با رنگ و طرح جديد و استفاده از روکش نو . به جاي تشک نو مي فروشند . اين تشک ها به مرور انواع و اقسام بيماري هاي پوستي را به ارمغان مي آورند. شما به عنوان يک مصرف کننده بايد بدانيد مي توانيد شکايات خود را پس از خريد چنين تشک هايي با اتحاديه ندافان در ميان بگذاريد.