دو فاکتور ساده در خرید تشک

اين دو فاكتور به اندازه هم اهميت دارند، خوابيدن بر روي يك تشك بسيار سفت نيز، مي‌تواند سبب ايجاد درد نقاط فشار شود. يك تشك با سفتي متوسط راحت‌تر است، زيرا به شانه‌ها و پهلوها اجازه مي‌دهد كه كمي در تخت فرو برويد. بيماراني كه احتياج به تشك سفت‌تر دارند مي‌توانند تشكي خريداري كنند كه padding ضخيم‌تري داشته باشند.