مارک های تقلبی تشک

در میان این همه برند ایرانی و خارجی تشک که خریداران را سر در گم کرده است باید مراقب تقلبی بودن این تشک ها نیز باشیم. به شما عزیزان باید بگویم در این زمینه تشک های ایرانی از تشک های خارجی کیفیت بهتری دارد. تشک های خارجی معمولاً پشتیبانی ندارند. و بعضی از شرکت ها برای جذب مشتری و فروش به قیمت بالاتر اجناس خود را به عنوان اجناس خارجی به فروش میرساند. ولی در وافع تمام مواد اولیه تمام مراحل تولید حتی بسته بندی و... این اجناس در داخل کشور تولید شده و فقط برای گمراهی مشتریان مارک های خارجی را بر روی تشک خود میگذارند.