موارد خاص در خرید تشک

کسانی که در قسمت انتهایی کمر خود درد احساس میکنند بهتر است از تشک های نیمه سفت استفاده کنند.چرا که تشک سفت باعث می شود استخوان های ستون فقرات هماهنگی و انعطافی که باید با شانه و لگن داشته باشد را از بین ببرد و ناهماهنگی ایجاد کند و به همین دلیل استفاده از تشک سفت آسیب  پذیر بوده و استفاده از تشک سفت به هیچ وجه توصیه نمی شود. تشک باید کمی نرم بوده تا آن هماهنگی و انعطاف لازم هنگام دراز کشیدن بروی تشک ایجاد شود و هنگامی که بروی تشک دراز می کشید حس خستگی نکید و تشک باعث کمر درد نشود.
برای تست تاثیر پذیری تشک سفت و تشک نیمه سفت دكتر كوواكس بر روی 313 نفر آزمایشی را شروع کرد. در نتیجه این آزمایش که 3 ماه به طول انجامید. افرادی که از تشک های نیمه سفت استفاده میکردند بهبود یافته بودند. تشک های سفت در واقع به دلیل انعطاف پذیری پایین در برابر انهنای طبیعی بدن انسان در طولانی مدتد باعث بروز درد میشوند.
 پس در زمان خرید تشک به این نکته نیز باید توجه کرد که شرایط بدنی شما در چه وضعی قرار دارد و شما با شرایط بدنی که شما دارید چه تشکی برای شما مناسب تر میباشد. خریدن تشک برای کاهش کمردرد در مورد هر فردی ممکن است متفاوت باشد. چند نوع تشک را امتحان کنید و آنرا که شما در آن راحت تر میخوابید و در حین خوابیدن در آن کمردرد کمتری احساس میکنید مناسب شما است