نظر کارشناسان در ارتباط با تشک مناسب

کارشناسان معتقدند که تشک مناسب تشکی میباشد که کم ارتفاع نباشد. سطح سفت و انعطاف پذیر یک تشک باعث جلوگیری از گودی کمر ، فاصله میان مهره های کمر و درد زودرس کمر میباشد. برای طولانی تر شدن عمر تشک و حفظ فورم تشک های فنری بهتر است هر ماه یک بار آنها را پشت و رو کنید.
فوم گرما را در خود نگه میدارد پس تشک هایی که از فوم ساخته می شوند گرم میباشند اگر به گرما حساسیت دارید بهتر است تشکی انتخاب کنید که هوا را تهویه میکند.
در تخت های دو نفره اگر تفاوت وزنی بیشتر از 18 کیلو گرم باشد بهتر است از دو تشک یک نفره استفاده کنید.
قبل از خرید بهتر است ماکت موادتشکیل دهنده  تشک تولید شده را ببینید. در تشک ها گرد و خاک نفوذ میکند برای سالم نگه داشتن تشک های خود و جلوگیری از آلرژی بهتر است که هر چن وقت یک بار تشک خود را جارو برقی کرده تا گرد و خاک آن خارج شود.گرد و خاک باعث کاهش عملکرد تشک نیز میباشد.