پرس و جو و تحقيق درباره تركيبات فيزيكي تشك ها

آيا اين حلقه‌ها و فنرهاي موجود در تشك به تنهايي قادر به حمايت از مهره‌هاي كمر هستند؟ يا اينكه نياز به مكمل‌هايي در كنار فنر احساس مي‌شود؟ تشك‌هاي مختلف با تعداد و آرايش‌ لايه‌هاي مختلف وجود دارند كه هر كدام درجات مختلف راحتي و نرمي و فعاليت‌هاي مختلف را فراهم مي‌آورند. عمق تشك‌ها عموما بين 15- 25 سانتيمتر مي‌باشد. انتخاب تعداد حلقه‌هاي موجود در تشك و نوع فوم آنها و عمق تشك همه و همه بستگي به وضعيت و شرايط فرد بيمار دارند.