چگونگی تولید تشک

هر تشک چند بخش دارد:    
-         رویه    
-         فنر      
-         فوم (ابر)
 حال برای تولید این سه بخش از ماشین آلات و ابزارهای خاصی استفاده میشود که در ادامه توضیح میدهیم.
 رویه:  رویه تشک ها از پارچه ژاکارد تولید میشوند. این پارچه ها در ابتدا رویه دوزی میشوند. این در صورتی است که در هنگام بافت پارچه نیز طرحی بر روی آن شکل گرفته است. این پارچه ها بعد از تکمیل رویه دوزی توسط ماشین ها برای مرحله بعد آماده میشوند.
 فنر: فنرها توسط دستگاه پاكت اسپرينگ و با مفتول ساخته میشوند که این تکنولوژی به روز ترین تکنولوژی ساخت فنر در دنیاست. کیفیت فنر در واقع مهم ترین قسمت یک تشک است.
 فوم(ابر): کیفیت فوم ها بر اساس وزن، رنگ و دانسیته آنها مشخص میشود.
وزن فوم مناسب باید 30 کیلو باشد که این وزن متناسب با تقاضای بازار تا 11 کیلو در تغیر است.
در تشک های طبی فوم هایی که وارد کارخانه مشوند آسیاب شده و دوباره به فوم هایی مرغوب تر و با دانسیته بالاتر تبدیل شده که دارای حالت ارتجایی بیشتری میباشند. در انتهای این عملیات مدت دوام فوم ها نیز بیشتر میشود.
 حال بعد از آماده شدن این مواد اولیه ماشین دوردوزی این مواد اولیه را به یک تشک خوب با وزن متقارن در همه نقاط تولید میکند.
در آخرین مرحله نیز تشک ها به صورت تمام اتوماتیک بسته بندی می شوند.
کارخانه های مختلف برای محصولات مختلف خود نیز ابزار هایی مانند پا تختی در نظر میگیرند که استفاده از آن ها باعث بهبود عملکرد تشک میشود.
این مراحل خلاصه ای از مراحل تولید می باشند. قبل از تولید تشک کارشناسان در مورد نحوه قرار گیری لایه های مختلف و چگونگی قرار گیری بحث میکنند و دائماً این ساختار در حال بررسی است تا بهبود یابد.