کدام تشک ها؟ کدام برندها؟

در کشور ما برندهایی مثل soft، best night و good sleep از برندهای خارجی هستند که بازار تشک های خوشخواب را در دست گرفته اند اما آنقدر برندهای ایرانی در بین مخاطبان طرفدار دارند که دیگر کسی از برندهای خارجی خرید نمی کند. برندهای ایرانی کیفیت بالا را با قیمتی مناسب در اختیار مخاطبان می گذارند. برندهای ایرانی مثل: رویا، لایکو، خوشخواب و… از بهترین برندهای ایرانی هستند. گشت وگذاری در بازار تشک ها و میزان فروش آنها نشان می دهد بازار فروش تشک های خوشخواب دست تشک های ایرانی است.